07.09.2010 - Koniec rekrutacji

W wyniku procesu rekrutacji do udziału w projekcie wybranych zostało 12 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy. Wszystkie osoby spełniły wymagane kryteria.