Biuro Projektu:

Muzeum w Łęczycy
ul. Zamkowa 1
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721 8997
Fax.24 721 8997
E-mail: muzeum@zamek.leczyca.pl

Koordynator Projektu:

Łukasz Wasiak
Tel. 24 721 8997

Środowiskowy Dom Samopomocy
Al. Jana Pawła II 13
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721 2376
E-mail: domsamopomocy@interia.pl

Asystent Projektu:

Ewelina Niewęgłowska
Tel. 24 721 2376