Pomimo, iż projekt dobiegł już końca, uczestnicy wciąż ciepło wypowiadają się na jego temat, czego potwierdzeniem jest wiersz napisany przez jedną z uczestniczek.